Prodej spoluvlastnických podílů Plzeň

Plzeň
275 250 Kč
prodávající si vyhrazuje možnost prodat nemovitost nejvyšší nabídce, znalecký posudek k dispozici u makléřky
ID zakázky: BE22013
Nabízíme k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem včetně součástí a příslušenství, zapsaných na LV č.143 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Kralovice, pro katastrální území Výrov u Kralovic, a to: – p.č.951 – lesní pozemek o výměře 3967m2. – p.č.1031/1 – orná půda o výměře 5539m2. – p.č. 1116 – orná půda o výměře 16059m2. Nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 3130/2021 ze dne 01. 09. 2021 na částku ve výši 235.000,- Kč, dále Spoluvlastnický podíl ve výši ½ garáž bez čp./če. zapsaná na LV č. 4573 pro obec a k.ú. Plzeň, postavená na pozemku jiného vlastníka p.č. 665/37, který je zapsaný na LV č. 2647 pro obec a k.ú. Plzeň, vše u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň –město. Nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem č. 3129/2021 ze dne 01. 09. 2021 na částku ve výši 40.250,- Kč. Znalecké posudky jsou k dispozici u makléřky. INFORMACE PRO ZÁJEMCE: nabídku je nutné zaslat poštou, v poštovní obálce, na které bude uvedeno prodej podílů – oddlužení Kateřina Machová, do termínu 30. června 2022, a to na adresu insolvenčního správce: Mgr. Antonín Jurečka, AAA INSOLVENCE OK, v.o.s., pracoviště Letenská 714, 75661 Rožnov pod Radhoštěm. Obálky budou rozpečetěny dne 15. července 2022 a kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

Lokalita

Plzeň

Detaily prodeje

Stavba

Plocha

Energetická náročnost

Podlaží

Vybavení